OC i AC komunikacyjne

Odpowiedzialność Cywilna (OC) – ubezpieczenie obowiązkowe
Autocasco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance – pomoc na drodze (wypadek, awaria), samochód zastępczy
pakiet Standard: OC + AC + NNW
pakiet Maxi: OC + AC + NNW + Ubezpieczenie Szyb + Assistance
Minicasco – kradzież + zdarzenia losowe
Ubezpieczenie szyb pojazdu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zobligowany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa chroni właściciela i kierowcę pojazdu przed

konsekwencjami finansowymi wynikającymi z spowodowania wypadku bądź kolizji drogowej. Osoby poszkodowane otrzymują natomiast odszkodowanie od Towarzystwa

Ubezpieczeniowego, w którym polisę wykupił sprawca wypadku.