Turystyczne

Polska
Europa
Świat

Możliwy zakres ubezpieczenia:

  • koszty leczenia w kraju i za granicą
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym, w trakcie uprawiania amatorskiego sportu
  • assistance
  • utrata lub zniszczenie bagażu
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Czynniki zwiększające składkę: choroby przewlekłe, uprawianie sportów wysokiego ryzyka.