Życie i zdrowie

Ochronne – Terminowe, bezterminowe, z dodatkowymi wariantami ochrony zdrowia, możliwa elastyczna zmiana polisy w czasie

Pod Kredyt– dostosowane do potrzeb i możliwa elastyczna zmiana w czasie

Inwestycyjne– warianty elastycznego inwestowania z dostępem do zgromadzonych środków podczas trwania polisy. Wpłacasz i wypłacasz wg potrzeb i możliwości

Kapitałowe – gwarancja zebrania kapitału

Posagowe– idealne dla zabezpieczenia przyszłości dzieci nawet w sytuacji kiedy Ciebie zabraknie, gwarancja zebrania środków

IKE – konta emerytalne, elastyczne warianty

Wypadkowe NNW– pakiety ubezpieczeń pozwalające na zabezpieczenie wyłącznie zakresów wypadkowych

Trwała niezdolność do pracy– zabezpieczenie finansowe w sytuacji poważnych problemów zdrowotnych

Opieka lekarska – dostęp do lekarzy i specjalistów

Grupowe– pakiety ubezpieczeń zabezpieczające, Ciebie i Twoją rodzinę

1. UBEZPIECZENIE PAKIETOWE z szerokim zakresem np. urodzenie się dziecka, poważne zachorowanie, śmierć rodziców, pobyt w szpitalu, NNW
2. UBEZPIECZENIE TERMINOWE jako zabezpieczenie kredytu bankowego (na z góry określony okres np. 15 lat)
3. UBEZPIECZENIE BEZTERMINOWE z opcjami dodatkowymi (poważne zachorowanie, NNW) – wysokie sumy ubezpieczenia
4. PAKIET POMOC NA RAKA
5. PAKIET MOJE DZIECKO

ad1. UBEZPIECZENIE PAKIETOWE:
regularna i stała składka miesięczna – już od 40zł miesięcznie
brak konieczności wykonywania badań lekarskich
proste zasady przystąpienia bez zbędnej biurokracji
przejrzysty i szeroki zakres ubezpieczenia w kilku wariantach do wyboru – wypłata świadczenia:
Możliwość przerwania opłacania składki w dowolnym momencie bez konsekwencji
w przypadku śmierci Ubezpieczonego
w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała
w przypadku pobytu w szpitalu
w przypadku poważnego zachorowania
urodzenie się dziecka
śmierć lub poważne zachorowanie współmałżonka, partnera (związki nieformalne)
śmierć rodziców, teściów, partnera
śmierć lub poważne zachorowanie dziecka
operacje medyczne Ubezpieczonego
pobyt w szpitalu współmałżonka

ad2. UBEZPIECZENIE TERMINOWE:
Do przygotowania propozycji, niezbędne są następujące dane:

– data urodzenia

– suma ubezpieczenia / wartość kredytu, który ma zostać zabezpieczony

– okres ubezpieczenia  / długość kredytu w latach

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób spłacających kredyt bankowy. Taka polisa może być zabezpieczeniem cesji.

ad3. UBEZPIECZENIE BEZTERMINOWE:
Zakres i warunki ustalone muszą zostać indywidualnie.

ad4.PAKIET POMOC NA RAKA
Zakres i warunki ustalone muszą zostać indywidualnie.

ad5.PAKIET MOJE DZIECKO
Zakres i warunki ustalone muszą zostać indywidualnie.