Dom i mieszkanie

  • Dom
  • Mieszkanie
  • Domu w budowie
  • Domku letniskowego
  • OC zarządcy nieruchomości

Co może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową?
budynek lub lokal mieszkalny – tzw. mury (obowiązkowe ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu bankowego – cesja na bank) na wypadek szkody całkowitej – szkody

uniemożliwiającej dalsze zamieszkiwanie nieruchomości np. naruszona konstrukcja budynku
ruchomości domowe (np. meble, sprzęt elektroniczny, ubrania, dokumenty, biżuteria itp.)
stałe elementy (np. podłogi, okna, meble wbudowane na stałe, podwieszane sufity itp.)
ruchomości na posesji – rośliny ogrodowe, sprzęt ogrodniczy,
budynek gospodarczy (np. przydomowy magazyn/garaż itp.)
budowle na terenie posesji (np. ogrodzenie, altanka, fontanna, instalacje itp.)
siłowniki z automatyką bram
obiekty specjalistyczne (np. oranżerie)
nagrobki cmentarne

Od czego uzależniona jest wysokość składki?
sumy ubezpieczenia (SU). Im wyższa suma tym wyższa składka. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać realnej wartości ubezpieczonego mienia, tak aby likwidacja szkody

pozwoliła na przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody.
zakresu ubezpieczenia. To kluczowa kwestia na jaką powinniśmy zwrócić uwagę porównując oferty różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Nie wszystkim potrzebny jest pełny

zakres ubezpieczenia  np. z powodzią, ale powinniśmy być świadomi za jakie zdarzenia otrzymamy odszkodowanie, a kiedy firma odmówi wypłaty. Wszystko precyzyjnie

zapisane jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
miejsca w którym znajduje się nasza nieruchomość. Niektóre regiony są bardziej narażone na ryzyko powodzi bądź huraganu. Pod uwagę branych jest wiele czynników. Region

określany jest poprzez odpowiedni kod pocztowy przyporządkowany do adresu nieruchomości. Jeśli np. mieszkamy w Warszawie na Bemowie, składka ubezpieczenia mieszkania

lub domu będzie wyliczona według tych parametrów.
zabezpieczeń chroniących naszą nieruchomość. Za dodatkowe zabezpieczenie otrzymamy odpowiednią zniżkę. Mogą to być np. atestowane drzwi antywłamaniowe, kraty w oknach,

alarm z monitoringiem i włączaniem do akcji załóg interwencyjnych, alarm sygnalizujący włamanie w miejscu ubezpieczenia, atestowane rolety antywłamaniowe, stały dozór

lokalu lub domu mieszkalnego.
bezszkodowej kontynuacji
wariantu: wartość nowa / rzeczywista (uwzględnia stopień zużycia)

Korzyści – co zyskujesz ubezpieczając mieszkanie lub dom?
Zabezpieczasz materialnie siebie i swoją rodzinę na wypadek:

nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. pożar, powódź, zalanie, huragan, wybuch gazu, uderzenie pioruna, gradobicie, upadek drzew lub masztów, osuwanie i zapadanie się

ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy. Dzięki odszkodowaniu z polisy będziesz mógł odbudować lub wyremontować swój

dom lub mieszkanie. W przypadku szkody całkowitej mógłbyś w jednej chwili utracić dorobek całego życia, od tego uchroni Cie ubezpieczenie mieszkania Warszawa.
kradzieży z włamaniem – nie ma 100% zabezpieczeń, nawet najlepsze drzwi antywłamaniowe i alarm z powiadomieniem agencji ochrony nie zabezpieczy Twojego majątku. Przy

zakupie polisy otrzymasz dodatkowe zniżki z tytułu posiadanych zabezpieczeń. Będziesz mógł spokojnie wyjechać na wakacje ze świadomością, że nawet jeśli coś się wydarzy

otrzymasz odszkodowanie i odkupisz skradziony sprzęt elektroniczny / wyposażenie / meble / itp.
przepięcia – wzrostu napięcia w sieci elektrycznej, spowodowany uderzeniem pioruna.
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej – OC w życiu prywatnym czyli Odpowiedzialność Cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli z Twojej winy zalany

zostanie sąsiad (lub nawet kilka/kilkanaście mieszkań), jeśli Twoje dziecko wybiję szybę w oknie sąsiada, rowerkiem porysuje samochód lub przydarzy się inne niefortunne

zdarzenie – Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje koszty powstałych szkód. Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o odpowiedzialność na terenie całego świata,

lub np. z tytułu posiadania koni, broni. Zakres ubezpieczenie domu Warszawa oczywiście może być szerszy i dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów.
rabunku poza miejscem ubezpieczenia – na wypadek gdyby ktoś wyrwał Ci torebkę / plecak / torbę na ulicy.
dewastacji / graffiti / aktów wandalizmu / skutków akcji ratowniczej.
stłuczenia szklanych przedmiotów – np. lustra, szklane drzwi, oszklenie mebli itp.
przenikanie wód gruntowych niezależnie od przyczyny – klauzula dodatkowa
zamarzanie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym niezależnie od przyczyny
Oferujemy także opcję home assistance – pomoc w domu.

usługa w ramach której w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji w mieszkaniu lub domu możesz liczyć szybką i bezpłatną pomoc odpowiedniego specjalisty. Na

infolinii zgłaszasz awarię i czekasz na przyjazd odpowiedniego specjalisty.  Możesz liczyć na następującą pomoc:
interwencja specjalisty np. ślusarz, hydraulik, szklarz, elektryk, ochrona i dozór mienia ubezpieczonego w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną
organizacja transportu i pobytu w hotelu – w razie konieczności noclegu poza miejscem zamieszkania, spowodowanym wypadkiem ubezpieczeniowym np. po pożarze
naprawa sprzętu RTV, AGD i PC (w wyższych wariantach wraz z kosztami części zamiennych)
Polisa ubezpieczeniowa to także wymóg banków przy kredycie hipotecznym – wystawiana jest wtedy cesja, w której pierwszeństwo do wypłaty odszkodowania w przypadku szkody

całkowitej (brak możliwości dalszego zamieszkiwania nieruchomości) posiada bank. Ubezpieczenie dotyczy jedynie „murów” mieszkania lub domu.

Na co zwrócić szczególną uwagę ubezpieczając mieszkanie / dom?
Najważniejszą rolę odgrywa zakres ubezpieczenia – czyli w przypadku jakich zdarzeń otrzymamy odszkodowanie. Niektóre firmy oferują ubezpieczenie domu i mieszkania w

formule All Risk czyli wszystkie możliwe zdarzenia np. upadek meteorytu, który w standardowym ubezpieczeniu nie znajduje się w zakresie. Oczywiście nawet w takim

ubezpieczeniu wymienione są pewne wyłączenia zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), których powinniśmy być świadomi.
Renomę i pozycję na rynku – firmy posiadające ugruntowaną pozycję na ryku posiadają rozbudowaną sieć likwidacji szkód oraz wiele oddziałów na terenie całej Polski. W

razie wystąpienia szkody szybko i sprawnie wypłacone zostanie pełne odszkodowanie. Niektóre Towarzystwa oferują tzw. skróconą ścieżkę likwidacji szkody – jeśli szkoda

nie przekracza znacznej wartości (do ok. 3000zł) firma wypłaca odszkodowanie po zgłoszeniu szkody na infolinii. Nie potrzebna jest wizyta likwidatora, odszkodowanie

wypłacane jest po oświadczeniu klienta o zaistniałej szkodzie. W przypadku większych strat (do ok. 5000zł) wystarczy np. przesłanie dowodów zakupu lub zdjęć

przedmiotów, które zaginęły / zostały zniszczone.